برخی از نمونه پذیرش‌های موفق تیم دیلی اپلای از دانشگاه‌های ایتالیا:

فرم ثبت نام ارزیابی اولیه برای قرارداد بورسیه استانی و مشاوره ویزای ایتالیا

  • از کدام دانشگاه در کدام رشته پذیرش گرفته اید؟

  • وضعیت اشتغال و اسکان سرپرست خانواده :

  • قیمت: 30,000 تومان